Meslek Liseliler Avrupaya Staja Gidiyor.

06.02.2020 - Perşembe 23:01

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 09-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya ve Avusturya da Staj Yapma İmkanı Bulacaklar.

Okul Yönetiminden yapılan basın açıklaması ise şöyle ;

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği Faaliyeti (KA116) kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde hibe almaya hak kazanan 2019-1-TR01-KA116-073578 numaralı ve "Akıllı Ev Sistemleri" başlıklı projemiz yurtdışı hareketlilik akışları Almanya-Berlin, Avusturya-Viyana ve İngiltere-Londra şeklinde planlanmıştır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü'nün onay makamı olduğu Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği projemizde 09-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya ve Avusturya akışlarımız gerçekleşecektir.

Almanya Berlin şehrinde, on öğrencimiz iki refakatçi öğretmen kontrolünde beş farklı işletmede staj faaliyeti gerçekleştirecektir. Avusturya Viyana şehrinde on öğrencimiz iki refakatçi öğretmen gözetiminde işletme ve meslek okullarında mesleki uygulama ve staj faaliyeti gerçekleştirecektir.

Günümüzde Elektrik, Elektronik, Bilişim sistemlerinin birlikte kullanıldığı Akıllı Bina Sistemleri üretilmektedir. Çok işlevli bu tür sistemlerin olması mesleki ve teknik eğitim elemanlarının akıllı bina sistemleri hakkında gelişen teknolojiye paralel kendilerini güncelleme gerekliliği ihtiyacını ortaya koymuştur. İstihdam ve eğitim arasındaki bağın yeterince kurulamaması ve mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilememesi, insan gücü niteliği ile iş gücü piyasasının talebi arasında dengesizliklere yol açmaktadır. Bu durum, eş zamanlı olarak hem işsizliğe, hem de boş iş pozisyonlarına neden olmaktadır. Bir tarafta yeni akıllı bina sistemleri ile donatılmış evlerin kurulumu, servisi ve bakımını sağlayacak kalifiye eleman ihtiyacı, diğer tarafta eski teknolojilerle çalışan sektör elemanları veya işsiz gençler bulunmaktadır.

Bu bağlamda proje amaçlarımız:

Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak,

Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimini sağlamak,

Katılımcıların yabancı dil gelişimini sağlamak,

Üç farklı kültürü tanıma ve yabancı bir ülkede yaşama deneyimi kazanmak,

Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı duygusu oluşturmak,

Mesleki eğitim kurumu olan okulumuza ilgiyi artırmak ve okulumuz kapasitesini, uluslararası niteliklerini geliştirmek,

Mesleki eğitim, iş gücü ve girişimcilik arasındaki geçişleri güçlendirmek,

Proje ile kazanılan yeterliklerin tanınması ve doğrulanması sağlanacaktır.

Öğrencilerimiz:

Europass Hareketlilik Belgesi

Europass Dil Pasaportu

Europass CV

Hazırlık Eğitimi Katılım Sertifikası

Yurtdışı Ortak Tarafında verilecek Katılım Sertifikası

ECVET dokümanları; Becerilerin Değerlendirilmesi formu, Kişisel Transkript belgeleri ile mesleki kariyerlerine katkı sağlayacaklardır.

 

HABER MERKEZİ

YORUM YAZ
Tokat Duvar Kağıdı
YAZARLAR