Demokrasinin ve Özgürlüklerin En Yakın Dostu ve Teminatı Avukatlardır.

05.04.2020 - Pazar 13:22

Tokat Baro su Başkanı Av. Melih Yardımcı 5 Nisan Avukatlar Günü Münasebetiyle Yazılı Bir Basın Açıklaması Yayınladı.

5 Nisan, 1987 yılından bu yana Avukatlar günü olarak kutlanmaktadır. Kutsal savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlar için büyük değere sahip olan bu gün, savunmanın örgütlü hale gelmesinin kutlanması yanında mesleğin ve yargının sorunların ve çözüm önerilerinin de kamuoyu ile paylaşıldığı bir gün olması nedeniyle ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır.
Avukatlar ve Barolar hukukun üstünlüğünün yerleşmesi, toplumda hukuk bilincinin gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması, özgürlükler alanının genişlemesi, insan haklarının korunması konularında da çaba harcarlar. Dünyanın hemen her ülkesinde demokrasinin ve özgürlüklerin en yakın dostu ve teminatı avukatlardır.
Anayasamızın 2. Maddesinde açıkça ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.Hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartlarından biri, yargı gücünün yürütme ve yasama gücünden bağımsız olmasıdır. Yargının bağımsız olmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi de savunma hakkıdır. Savunma, sanığı ilgilendirdiği kadar, ileri de sanık durumuna düşebilecek her ferdi, dolayısı ile toplumun tamamını ilgilendiren geniş bir kavramdır. Bu nedenle de savunma hakkı temel bir hak olarak Anayasamızın 36. Maddesinde hak arama hürriyeti kavramı içerisinde düzenlenerek, anayasal güvence altına alınmıştır.
Savunmaya ve temsilcisi olan Avukatlık mesleğine verilen değer, o ulusun demokraside ulaştığı noktayı göstermesi açısından da son derece önemlidir. Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan ‘bağımsız yargı’ yargının olmazsa olmaz koşulu olan ‘savunma’ ile anlam kazanır.
Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi ve eksiksiz demokrasinin uygulandığı demokratik rejimlerde hayat bulabilir.Türkiye'nin daha gelişmiş bir demokrasiye ulaşmasının yolu toplumda hukuka ve adalete duyulan güvenin en üst derecede olması ile mümkündür. Bunu sağlayacak en önemli meslek gruplarından birisi de unutulmamalıdır ki avukatlık mesleğidir.Avukatlar ve bağlı oldukları barolar, hukukun üstünlüğünün yerleşmesi, toplumda hukuk bilincinin gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması, özgürlüklerin alanının genişlemesi, insan haklarının korunması için çalışır ve çaba harcarlar, Dünyanın hemen her ülkesinde demokrasinin ve özgürlüklerin en yakın dostu ve teminatı avukatlardır.
Yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden Avukatlar, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve güvencesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu bağımsız bir yargıdır. Savunmayı temsil eden Avukatların olmadığı, savunma ve Avukata gereken önemin verilmediği yerde hak ve adalet yoktur. Adil yargılanma yoktur.Bu durumda Hukuk Devletinden de söz edilemez. İşte bu yüzden Herkes için Adalet, Adalet için Avukat diyoruz.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor dönemde bütün gücümüzle meslektaşlarımızın sıkıntılarını hafifletmeye çalışmakta olup, devletin yetkili makam ve kurumlarıyla doğrudan ilişki içindeyiz. Gelecek günlerin daha güzel olacağını biliyor, sürecin kısa sürmesi temennisiyle meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz.
Zamanımızın gerçek kahramanları; korona virüs salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine, güvenlik güçlerine, lojistik destek sağlayan tüm emekçilere binlerce kez teşekkürlerimizi sunuyoruz. Korona virüs ile mücadele eden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, vefat edenleri rahmetle anıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın Avukatlar gününü ve haftasını bir kez daha kutlarken, yıl içerisinde, aramızdan çeşitli vesilelerle ayrılan meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor, ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Saygılarımla,

HABER MERKEZİ

YORUM YAZ
Tokat Duvar Kağıdı
YAZARLAR